Get the latest price?

Dòng BP-DE 22 - 220 kVA

 • Bộ DE Series 22 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 22 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 22 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BFM3 G1. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 33 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 33 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 33 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BFM3 G2. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 44 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 44 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 44 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BFM3T. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 55 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 55 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 55 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BFM3C. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 66 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 66 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 66 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BF4M2012. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 80 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 80 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 80 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BF4M2012C G1. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và phản ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 94 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 94 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 94 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BF4M2012C G2. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie. Tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và đáp ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 110 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 110 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 110 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BF4M1013EC G1. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie. Tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và đáp ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • Bộ DE Series 124 kVA DG 50Hz

  Bộ DE Series 124 kVA DG 50Hz

  Công suất đấu thầu DE Series 124 kVA DG Bộ 50Hz được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz BF4M1013EC G2. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie. Tại Cologne, Đức vào năm 1864, Deutz AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Deutz mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối, 7 văn phòng kinh doanh và hơn 800 đối tác bán hàng và dịch vụ tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Động cơ Deutz có các tính năng phát thải tiếng ồn thấp, độ bền cao, hệ thống phun cơ khí mạnh mẽ và đáng tin cậy, hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và đáp ứng tải rất tốt đảm bảo cung cấp điện ngay lập tức.

  Email Chi tiết
 • 1
 • 2
 • >
 • tổng số 13 kỷ lục

Bidirection Power DE Series DG Bộ được cung cấp bởi động cơ diesel Deutz. Ban đầu được thành lập với tên gọi NA Otto & Cie tại Cologne, Đức vào năm 1864, DEUTZ AG hiện là công ty động cơ lâu đời nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất động cơ độc lập hàng đầu thế giới. Năng lực cốt lõi của nó là phát triển, sản xuất, phân phối và phục vụ các hệ thống truyền động diesel, khí và điện cho các ứng dụng chuyên nghiệp. Chuyên gia động cơ cung cấp một phổ sản phẩm rộng với công suất lên đến 620 kW được sử dụng trong thiết bị xây dựng, máy nông nghiệp, thiết bị xử lý vật liệu, thiết bị tĩnh, xe thương mại, phương tiện đường sắt và các ứng dụng khác. DEUTZ cung cấp cho khách hàng của mình sự hỗ trợ toàn diện và ngắn hạn bởi 13 công ty phân phối,

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)